My Blog List

31/08/2013

Επιστολή προς Πρίγκηπες της Ενέργειας Σχετικά με την Αγορά Φωτοβολταικών

Το κείμενο που ακολουθεί έχει ετοιμασθεί για ανθρώπους με έλλειψη χρόνου (ή αδυναμία εστίασης της προσοχής τους) γιατί έχουν στους ώμους τους την υποχρέωση να πάρουν  τις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Η λογική είναι ότι, αν βρούν σ’ αυτό κάτι που θα τους τραβήξει την προσοχή, θα πρέπει να το δώσουν αμέσως στους συμβούλους τους – αυτοί θα τους εξηγήσουν τις λεπτομέρειες καλύτερα από μας (τώρα που το σκέφτομαι, μήπως πρέπει να το μεταφράσουμε και στα αγγλικά ή καλύτερα ακόμη στα γερμανικά?)

Εστιαζόμαστε στο εξής ερώτημα (και μόνο): Υπάρχει χώρος και πόσο μεγάλος για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και ειδικότερα εγκαταστάσεις σε κτίρια που είναι και οι μόνες για τις οποίες κατα την άποψή μας αξίζει να γίνει τέτοια συζήτηση? Η απάντηση του υπογράφοντος είναι απλή: «Δεν Ξέρω» (Αν κάποιος σας πεί ότι ξέρει, προτείνω να μάθετε πως βγάζει τα προς το ζήν).

Δεν ξέρω - υποψιάζομαι όμως, παρακολουθώντας την διεθνή και κυρίως την αμερικανική εμπειρία (και ακόμη ειδικότερα την Καλιφόρνια) ότι α) το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό και β) ότι υπάρχουν ορισμένες πολιτικές που θα δώσουν την ευκαιρία στην αγορά να δώσει την απάντηση. Οι πολιτικές αυτές θα επιτρέψουν την εξέλιξη της αγοράς σε χαμηλότερους απο την πρόσφατη εμπειρία μεν αλλά προβλέψιμους ρυθμούς, τον μηδενισμό των επιδοτήσεων και την αποτελεσματική αλλά και δίκαιη κατανομή της ωφέλειας απο την νέα αυτή κατανεμημένη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού.  Οι πολιτικές αυτές (εδώ ο αναγνώστης/αρμόδιος/ηγέτης/πρίγκηπας προσέχει περισσότερο και κατα προτίμηση απομνημονεύει) είναι:

  • Εφαρμογή του net metering με ταυτόχρονη επιβολή α) παγίου πρόσβασης στο δίκτυο διανομής στις ΦΒ εγκαταστάσεις και β) έντονα ζωνικής τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας απο την εγκατάσταση.
  • Καθορισμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έτσι ώστε η εγκατάσταση να είναι δυνατόν να μένει στην ιδιοκτησία του εγκαταστάτη και όχι του ιδιοκτήτη του κτιρίου.
Η πολιτική του net metering στην οποία αναφερόμαστε συνοψίζεται με τον καλύτερο τρόπο απο τον κύριο Ron Binz, που είναι ο προτεινόμενος απο τον πρόεδρο Obama για τη θέση του ηγέτη του FERC (του ομοσπονδιακού ρυθμιστή ενέργειας των ΗΠΑ):

«.......Unless electricity is priced on a time-sensitive basis, the correct value of such distributed generation to the utility system is obscured. Net metering at time-sensitive rates will increase payments to solar systems, permitting utilities to charge compensatory rates to solar customers for distribution service....» –

Πρόχειρη δική μας μετάφραση: «...Εαν ο ηλεκτρισμός δεν τιμολογηθεί με τρόπο που να αντανακλά το κόστος του ηλεκτρικού συστήματος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, η αξία της παραγωγής απο κατανεμημένη παραγωγή δεν φαίνεται. Μια μέθοδος net metering με ζωνικά  (time sensitive) τιμολόγια θα αυξήσει τις πληρωμές προς τις ΦΒ εγκαταστάσεις και θα επιτρέψει στις εταιρείες ηλεκτρισμού να χρεώσουν αντισταθμιστικά πάγια σε «ηλιακούς» πελάτες για την πρόσβαση στο δίκτυο και την και χρήση του....»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ο ΔΕΔΔΗΕ εγκαθιστά (έναντι εξοντωτικού τιμήματος) σε όλες τις οικιακές ΦΒ εγκαταστάσεις «έξυπνους» μετρητές που είναι σε θέση να διαχειριστούν το πιο πολύπλοκο ζωνικό τιμολόγιο (ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως παλιά η ΔΕΗ, και οι προμηθευτές τους έβλεπαν πάντα μακριά!)

Η δεύτερη προτεινόμενη πολιτική (για την οποία έχουμε και παλιότερα γράψει) αφορά την δυνατότητα να αποκτήσουν την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων οικιακών φωτοβολταικών και συνεπώς των σχετικών χρηματορροών απο την πώληση της ενέργειας, τρίτοι δηλαδή επιχειρήσεις και όχι όπως σήμερα αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ο ιδιοκτήτης του οικήματος θα έρχεται σε συμφωνία με επιχειρήσεις που θα «ομαδοποιούν» οικιακές εγκαταστάσεις με την οποία θα «νοικιάζει» την στέγη του για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η ρύθμιση αυτή έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Θα επιτρέψει λόγω οικονομιών κλίμακος την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των ομαδοποιημένων αυτών επενδύσεων με πολύ καλύτερους όρους είτε μέσω της κεφαλαιαγοράς είτε μέσω ιδρυμάτων με ειδίκευση στην μακροπρόθεσμη πίστη (π.χ. την KfW). 
  • Θα δώσει τη ευκαιρία σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δανειστούν (και αυτοί είναι πια πολλοί και κατά τεκμήριο οι πιο αδύναμοι οικονομικά) να εγκαταστήσουν το ΦΒ τους χωρίς να χρειάζεται να δανειστούν οι ίδιοι.
Οι παραπάνω πολιτικές είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Απαιτείται μόνο αυτός ο σπανίζων πόρος – οι γενναίες και έξυπνες υπογραφές. Δουλειά που συλλογικά έχουμε αναθέσει στους Πρίγκηπες (και τις Πριγκηποπούλες).