My Blog List

27/08/2019

Χρέωση για τις ΑΠΕ: Εμείς την Κατεβάζουμε, οι Γερμανοί την Ανεβάζουν

Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να μειώσει την χρέωση στους λογαριασμούς ρεύματος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - το περίφημο ΕΤΜΕΑΡ.  Τυχαίνει την εποχή αυτή να καθορίζουν και οι Γερμανικές αρχές την ανάλογη χρέωση για το 2020. (Οι Γερμανοί το κάνουν με μέθοδο κάθε χρόνο και όχι όπως εμείς όταν.... αλλάζει κυβέρνηση).

Ενώ λοιπόν στην Ελλάδα οι πολιτικοί υπόσχονται μείωση, στην Γερμανία προβλέπεται ότι οι αρμόδιοι θα προτείνουν αύξηση. Όχι πολύ μεγάλη. Από 6,41 λεπτά/κιλοβατώρα σε περίπου 6,5-6,7 λεπτά/κιλοβατώρα (τα ποσά αφορούν οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές). Αυτό είναι ενδιαφέρον για διάφορους λόγους:

Κατ' αρχήν γιατί η ανάλογη χρέωση στην Ελλάδα είναι σχεδόν το 1/3 αυτής της Γερμανίας -περίπου στα 2,3 λεπτά/κιλοβατώρα. Στην Γερμανία η χρέωση για τις ΑΠΕ αποτελεί το 23% περίπου του λογαριασμού (περιλαμβανομένων φόρων και τελών) ενώ στην Ελλάδα το 15%. Εξηγείται αυτή η διαφορά από την μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην Γερμανία από ότι στην Ελλάδα; Μάλλον όχι γιατί η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα παράγει περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στην Γερμανία περίπου το 30%. Η διαφορά αυτή δεν επαρκεί για να εξηγήσει την διαφορά αν μάλιστα ληφθεί υπ΄όψιν ότι οι εγγυημένες τιμές στην Ελλάδα είναι γενικά μεγαλύτερες από ότι στην Γερμανία. 

Ο δεύτερος λόγος που τα Γερμανικά νούμερα είναι ενδιαφέροντα  είναι ότι η αιτία για την αύξηση του τέλους ΑΠΕ στους Γερμανούς καταναλωτές είναι - λένε οι ειδικοί - η αυξημένη διείσδυση ανεμογεννητριών σε εγκαταστάσεις offshore, που αμείβονται με υψηλότερες εγγυημένες τιμές. 

Ορισμένα προκαταρκτικά συμπεράσματα είναι αναπόφευκτα:
  • Κάποιοι κάπου κοροϊδεύουν κάποιους - και αυτό δεν συμβαίνει μάλλον στην Γερμανία
  • Οι offshore  ανεμογεννήτριες είναι το μέλλον μας στην Ελλάδα

ΥΓ: Μέρος της εξήγησης ίσως είναι ότι το 1/5 περίπου της κατανάλωσης ρεύματος στην Γερμανία (περίπου 120 TWh) εξαιρείται από την χρέωση ΑΠΕ (περίπου 2,200 επιχειρήσεις - αριθμός που αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο) επιβαρύνοντας έτσι τους "μη προνομιούχους" μικρούς καταναλωτές .

19/08/2019

Διακοπές Ρεύματος: Υπάρχει Πρόβλημα-Τώρα και στο Μέλλον

Έχει παρατηρηθεί πρόσφατα στην χώρα ένα αυξημένο κύμα διακοπών ρεύματος σε σχέση με το παρελθόν. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, οπότε οι παρατηρήσεις είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα προς το παρόν. Οι πρόσφατες δηλώσεις πολιτικών ταγών όμως, που ίσως ξέρουν καλύτερα, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Αν αυτό μας παρηγορεί, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό μόνο. Ηλεκτρικά συστήματα σε προηγμένες χώρες έχουν παρόμοια θέματα. Αυτά οφείλονται κυρίως σε δύο παράγοντες:

Ο πρώτος, από την πλευρά της ζήτησης, είναι ότι οι διακοπές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος δεδομένου ότι όλο και πιο μεγάλο μέρος οικονομικών δραστηριοτήτων μεγάλης προστιθέμενης αξίας απαιτούν αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. Εάν το μέλλον θέλουμε να είναι ψηφιακό, τότε πρέπει να διαθέτουμε ηλεκτρικά συστήματα με μεγαλύτερα περιθώρια ασφαλείας. Το κόστος της επένδυσης που θα απαιτηθεί είναι πολύ μικρό σε σχέση με την απώλεια οικονομικής δραστηριότητας από την έλλειψη των περιθωρίων αυτών.

Ο δεύτερος, από τη πλευρά της προσφοράς, είναι η συλλογική απόφαση που έχει ληφθεί για αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση αυτή τόσο μεγαλύτερες επενδύσεις απαιτούνται για την εξασφάλιση ενός δεδομένου επιπέδου ασφάλειας στην ηλεκτροδότηση.

Οι δύο αυτοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από την πολιτεία (ή τον αρμόδιο ρυθμιστή) ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση (που είναι ένα γνήσιο "δημόσιο αγαθό") είναι επαρκής για τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας όχι μόνο στον βραχυχρόνιο αλλά και στον μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Ας μετρήσουμε με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο το επίπεδο εξυπηρέτησης των φορτίων από το δίκτυο σήμερα. Αν δεν το μετρήσεις δεν μπορείς να το βελτιώσεις-σωστά; Σε δεύτερο (παράλληλο) βήμα ας κάνουμε την άσκηση του υπολογισμού του κοινωνικού κόστους των διακοπών ρεύματος ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τρίτο ας μειώσουμε την  χρέωση για την αμοιβή των ΑΠΕ και ας μεταφέρουμε τα ποσά στην χρέωση για το δίκτυο (Να σημειωθεί ότι οι Γερμανοί καταναλωτές πληρώνουν για το δίκτυο τριπλάσιο ποσό από ότι εμείς στην Ελλάδα). Τέλος, ας εξασφαλίσουμε με σωστό έλεγχο ότι οι αυξημένες επενδύσεις (στο δίκτυο κυρίως) πιάνουν τόπο με την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των φορτίων (Με την ευκαιρία - η ιδιωτικοποίηση των Δικτύων δεν βλάπτει - αντίθετα ευνοεί την προσπάθεια αυτή).